ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ
        ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้กำหนดให้ใช้กับเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ย่อยและเว็บไซต์บนมือถือหรือแม้แต่ application บนมือถือ(ทั้งหมดที่กล่าวมาอ้างถึง บริการ ในเอกสารฉบับนี้) ดำเนินการโดย/หรือ ในนามของ บริษัท สมใจ 2018 จำกัด (Somjai/Somjai Home Loan) และอ้างอิงกับส่วนขององค์กร (พวกเรา ของพวกเรา หรือ Somjai) โดยการใช้บริการ ซึ่งคุณสามารถที่จะยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่เห็นด้วยคุณสามารถที่จะไม่ใช้บริการได้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราจะให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บความลับเรื่องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ซึ่งเราอาจยุติการเข้าถึงบริการใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อมูลทั่วไป
       บริการนี้มีไว้สำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับและข้อเสนอใด ๆ ผ่านทางบริการนี้ใช้ได้เฉพาะกับชาวไทยยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการมีลักษณะโดยทั่วไป (ตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) และไม่ประกอบด้วยคำแนะนำหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจได้รับโดยใช้เครื่องมือออนไลน์) เราไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการ (นั่นคือหลังจากที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านหรือผ่านรูปแบบอื่นของการรับรองความถูกต้อง) เราอาจให้ข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณควรพิจารณาความเหมาะสม (เช่นเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ) อย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยอ้างข้อความใด ๆ ที่คุณอาจจะได้รับผ่านทางบริการ นั้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ การชำระคืน และจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกันนั้น เท่ากับว่าเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง การชำระคืน และจำนวนเงินที่คล้ายคลึงกันจะขึ้นอยู่กับการประเมินเครดิตที่ดำเนินการในใบสมัครของคุณกับสถาบันการเงินในประเทศไทย อาจมีข้อกำหนดในเรื่องของเงื่อนไขค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบริการมีความเหมาะสมกับคุณในแง่ของวัตถุประสงค์สถานการณ์ทางการเงินและความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเอกสารการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการและได้รับการแนะนำอย่างมืออาชีพก่อนการตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เราอาจจะช่วยให้คุณมีแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ โปรแกรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การอนุมัติตามเกณฑ์ปกติ

ใบอนุญาตให้ใช้บริการ
       เรามีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและเกี่ยวข้องกับบริการและเนื้อหาเกี่ยวกับบริการนี้เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์ แต่คุณสามารถดูดาวน์โหลดเฉพาะแคชเท่านั้น และพิมพ์หน้าเว็บ หรือภาพจากบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดดังที่กล่าวมา และที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณต้องไม่ใช้ หรือทำซ้ำ ในบริการหรือเนื้อหาเกี่ยวกับบริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยปราศจากความยินยอมที่เป็นเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา

การใช้งาน
        คุณต้องไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการหรือการด้อยค่าของความพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงบริการต่างๆ หรือสิ่งใดก็ตามที่ไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือ หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมใดๆก็ตามดังที่กล่าวมา คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อคัดลอกเก็บจัดส่ง เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ไวรัสหรือมัลแวร์อื่น ๆ คุณต้องไม่ดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลใด ๆ ที่เป็นระบบหรือแบบอัตโนมัติใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับบริการโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและให้ความคุ้มครองแก่เราต่อการกระทำการเรียกร้องค่าเสียหายความต้องการค่าเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน) หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานบริการของคุณได้ ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาและ / หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่รวม จำกัด หรือแก้ไขบทบัญญัติสิทธิหรือการเยียวยาที่มีอยู่หรือความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับโดยการกระทำดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เป็นโมฆะ

ไม่มีการรับประกัน
        เราใช้ความพยายามเพื่อรักษาบริการตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริการมีให้ 'ตามสภาพ' เราไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของบริการ (1)ว่าบริการจะปราศจากไวรัสหรือการเข้าถึงบริการจะไม่หยุดชะงัก (2) ให้การรับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณภาพความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับบริการ (3) ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทางใด ๆ รวมทั้งด้วยเหตุผลของความประมาทสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจากข้อมูลเกี่ยวกับบริการ; และ (4) ยอมรับความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด อาจเป็นทั้งทางตรง ทางอ้อม การลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง) อย่างไรก็ตามเกิดจากการที่บุคคลใดอาศัยข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย) จะได้รับการยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การใช้เนื้อหาในบริการและการใช้บริการใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นเนื่องจากคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการเป็นผลมาจากการบำรุงรักษาที่กำหนดเวลาไว้หรือไม่ได้หมายกำหนดการหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ คุณควรพิจารณาในสถานการณ์ที่มีความสำคัญทางเวลาเช่นเมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลกับเราโดย วันที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
       บริการนี้อาจมีลิงค์หรือแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (เนื้อหาอื่น ๆ ) ที่เราให้เพื่อความสะดวกของคุณ เราไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และเราไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาอื่น ๆ เหล่านี้ เราไม่มีการรับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณภาพความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูล การเข้าถึงลิงค์เหล่านี้และการใช้เนื้อหาอื่น ๆ เหล่านี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณทำเช่นนั้น เว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะมีนโยบายส่วนบุคคลของตนเอง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ไซต์ของตน

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
       เรามีความตั้งใจที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมทั้งเมื่อคุณเข้าถึงและโต้ตอบกับบริการ นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา โปรดดูด้านล่างใต้ "การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัด Conversion" ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (และข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (ตามที่อธิบายข้างต้น)

การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัด Conversion tracking
        เว็บไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาถ้าเราได้เลือกใช้ในการติดตามการแปลงในการค้นหาและบริการโฆษณาผู้ให้บริการเช่น Google และเว็บไซต์พันธมิตร AdSense ตัวอย่างเช่นคุกกี้ conversion tracking จะถูกตั้งค่าเมื่อผู้ใช้คลิกโฆษณาที่ส่งโดย Google ซึ่งเราได้เลือกใช้ในการติดตาม โดยทั่วไปคุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุภายใน 30 วันและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อให้สถิติการแปลงรวม เราสามารถดูจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิกโฆษณาของเราและเข้าสู่หน้าเว็บที่มีแท็กเครื่องมือวัด Conversion แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการระบุตัวบุคคลได้ หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ของเครื่องมือวัด Conversion คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดใช้งานคุกกี้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
        เนื่องจากเราได้ใส่ใจในเหตุผลของคุณ จึงทำการรวบรมเนื้อหาของบริการทั้งหมด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ เพื่อไขข้อข้องใจในคำถามของคุณทั้งหมด สำหรับข้อมูลและความช่วยเหลือกรุณาติดต่อเราที่ homeloan@somjai.co ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า